Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łęki Szlacheckie - Aktualności
Email Drukuj PDF

200527 zyczenia

 

Informacja dla mieszkańców gminy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W br. Wójt przedłoży raport na sesji Rady Gminy w dniu 26 maja 2020 r. Debata nad raportem odbędzie się na sesji w miesiącu czerwcu.

Więcej…
 

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Email Drukuj PDF

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

Więcej…
 

Otwieramy swoje placówki - pierwszy etap

Email Drukuj PDF

Od 18 maja biura powiatowe ARiMR obsługują jedynie sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce. Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.

 

Otwieramy swoje placówki - pierwszy etap

Email Drukuj PDF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od 18 maja biura powiatowe będą obsługiwały tylko sprawy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Więcej…
 

e-Usługa odpisu aktu stanu cywilnego

Email Drukuj PDF
Więcej…
   

informacja dla mieszkańców

Email Drukuj PDF

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Łęki Szlacheckie, że odpadów szklanych (szkła) nie wrzucamy do pojemników metalowych, które są pozostałością po firmie „ECOM”.
Natomiast szkło znajdujące się już  w pojemniku, należy wcześniej umieścić w worku przeznaczonym na odpady szklane (worek zielony).

 

Konkurs fotograficzny „Moja Gmina w obiektywie”

Email Drukuj PDF

Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich informuje, że przedłużony zostaje termin składania prac w konkursie fotograficznym „Moja Gmina w obiektywie” do dnia 30 września 2020r.

Regulamin
Karta zgłoszenia
Oświadczenie

 

Informacja dla czytelników

Email Drukuj PDF

Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich oraz Filia Biblioteczna w Trzepnicy    są  otwarte dla Czytelników w zakresie wypożyczania i zwrotu książek. Zapraszamy do odwiedzin po wcześniejszym zapoznaniu się z nowymi zasadami korzystania z naszych usług.

Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Więcej…
 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim

Email Drukuj PDF

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w celu wyłonienia osób z kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim prosi o zgłoszenie się do PSSE w Piotrkowie Tryb. (telefonicznie bądź mailowo) osób, które korzystały z transportu publicznego BUS na trasie przejazdowej z Adamowa (97-352 gmina Łęki Szlacheckie) do Piotrkowa Tryb. w dniach 28-30.04.2020r. oraz w dniu 04.05.2020r.

Więcej…
 

Mieszkańcy Sołectwa Ogrodzona

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie informuje, że termin płatności II raty podatków i opłat za odpady komunalne upływa w dniu 15.05.2020 r.
Należności z w/w tytułów należy dokonywać wyłącznie na konto w BS Przedbórz O/Łęki Szlacheckie:
Podatki nr: 89 8988 0001 0020 0201 7213 0002
Odpady komunalne nr: 84 8988 0001 0000 0201 7213 0025

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję Państwa, że na dzień 04.05.2020 r. żaden z rodziców nie zdeklarował gotowości szkolnej swoich dzieci. W związku z powyższym z dniem 06.05.2020 r. nie zostaną uruchomione zajęcia opiekuńcze dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Łękach Szlacheckich, Oddziale Przedszkolnym przy SP w Łękach Szlacheckich oraz Oddziale SP w Trzepnicy. Rodziców, którzy będą zainteresowani uczestnictwem swoich dzieci w zajęciach w najbliższej przyszłości, prosimy o złożenie odpowiedniej informacji u wychowawców klas lub w sekretariacie szkół Tel: SP Łęki Szlacheckie – 447875306, SP Trzepnica – 447875335.W sytuacji gdy rodzice zdeklarują gotowość powrotu swoich dzieci na zajęcia opiekuńcze, organ prowadzący rozważy możliwość otwarcia placówek z zachowaniem warunków sanitarno- epidemicznych.

 
Email Drukuj PDF

200504 strazak

 

Informacja dla czytelników

Email Drukuj PDF

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 4 maja 2020 roku biblioteki mogą zostać otwarte. Po wdrożeniu odpowiednich zasad i wytycznych, w porozumieniu z Organizatorem oraz konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim, poinformujemy Państwa o dacie wznowienia działalności i  nowych zasadach udostępniania zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich oraz Filii Bibliotecznej w Trzepnicy.  Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ zachowanie zasad bezpieczeństwa jest teraz najważniejsze.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Email Drukuj PDF

Dotyczy: Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się w Łękach Szlacheckich za placem GS (Gminnej Spółdzielni).

Urząd Gminy informuje, że od dnia 08.05.2020r. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w dniach:
-  pierwszy, drugi, trzeci piątek każdego miesiąca  godz.11:30 - 15:30
-  czwarta sobota każdego miesiąca godz.9:00 – 13:00
Informujemy również, że z dniem 05.05.2020r. wznawia pracę inkasent ds. rozliczenia wody.

 

Ważna informacja dla mieszkańców gminy

Email Drukuj PDF

200423 informacja

 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Łęki Szlacheckie

Email Drukuj PDF

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w dniu 15 kwietnia br. zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 r.

Więcej…
 

Zdalna szkoła w Gminie Łęki Szlacheckie

Email Drukuj PDF

Wniosek “Zdalna szkoła w Gminie Łęki Szlacheckie” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 45 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Więcej…
 

ARiMR: Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

Email Drukuj PDF

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Więcej…
 

Dystrybucja maseczek dla mieszkańców

Email Drukuj PDF

200415 maseczki

 

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Email Drukuj PDF

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Więcej…
 

Informacja dla mieszkańców

Email Drukuj PDF

Szanowni  Państwo,
W związku z obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych od 16 kwietnia br. Radny Gminy Łęki Szlacheckie - Pan Grzegorz Krawczyk zadeklarował pomoc w uszyciu maseczek dla mieszkańców gminy. Osoby chętne do pomocy zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 507-193-631.

 

Informacja dla mieszkańców

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Dalsze zawieszenie funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję, że 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej…
 

Informacja z ZUS

Email Drukuj PDF
Więcej…
   

Aplikacja dla osób w kwarantannie domowej

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

INFORMACJA o pracy Biblioteki

Email Drukuj PDF

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy że Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich  oraz Filia  Biblioteczna w Trzepnicy będą ZAMKNIĘTE DLA CZYTELNIKÓW i UŻYTKOWNIKÓW
(obsługa bezpośrednia) OD DNIA 12.03.2020r.    DO ODWOŁANIA

• Zwroty zbiorów bibliotecznych podczas zamknięcia Biblioteki nie będą przyjmowane za wyjątkiem wrzutni.
•    Kontakt telefoniczny:
    Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich  44 787 53 24
    Filia Biblioteczna w Trzepnicy  44 787 58 00

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
Przepraszamy za utrudnienia.

   

Ogłoszenie ARiMR

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Zalecenia na wypadek kwarantanny

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Komunikat ZUS

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Zarządzanie kryzysowe w gminie

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Łęki Szlacheckie informuje, że w ramach dyżuru zarządzania kryzysowego wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 607 834 052.

 

Informacja

Email Drukuj PDF

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informujemy Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich  oraz Filia  Biblioteczna w Trzepnicy będą ZAMKNIĘTE DLA CZYTELNIKÓW i UŻYTKOWNIKÓW OD DNIA 12 DO 25 MARCA 2020 R.

• Zwroty zbiorów bibliotecznych podczas zamknięcia Biblioteki nie będą przyjmowane za wyjątkiem wrzutni.
• Termin zwrotów materiałów bibliotecznych, który przypada na czas zamknięcia biblioteki zostaje przedłużony do 26 marca br.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
Przepraszamy za utrudnienia.

   

Wojowie i rycerze

Email Drukuj PDF

W poniedziałek 9 marca 2020r. uczniowie klasy drugiej wraz z wychowawcą W. Buczkowską wybrali się na warsztaty historyczne pt. ,,Wojowie i rycerze" odbywające się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.. więcej..>>

 

Dzieci uczą rodziców w domu!

Email Drukuj PDF

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. 

Więcej…
     

Powiatowy Turniej Szachowy o "złotą wieżę"

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Gala Kobiet Wyjątkowych

Email Drukuj PDF

8 marca 2020 roku w Gminno – Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy odbyła się Gala Kobiet Wyjątkowych. Z gminy Łęki Szlacheckie zostało zgłoszonych  5 kobiet w plebiscycie Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej.

Więcej…
 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Email Drukuj PDF

W związku z przypadającym na 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczniowie klas IV, V, VI i VIII uczestniczyli w lekcjach historii poświęconym żołnierzom wyklętym.. więcej..>>

 

Oficjalne otwarcie żłobka w Trzepnicy

Email Drukuj PDF

3 marca br. nastąpiło uroczyste otwarcie Żłobka i Przedszkola w Trzepnicy. Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Łęki Szlacheckie. Żłobek wystartował ze składem dzieci w wieku do 3 lat. Żłobek znajduje się  w pobliżu Szkoły Podstawowej w Trzepnicy. To dogodna lokalizacja dla rodziców dzieci z całej gminy.

Więcej…
 

Profilaktyka zdrowotna

Email Drukuj PDF

W dniu 04.03.2020r. na podstawie Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych podczas apelu Pani Dyrektor poinformowała uczniów o tym jak ważne jest, w profilaktyce zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w Europie przypadkami zachorowań na koronawirusa, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrona podczas kaszlu i kichania.. więcej..>>

 

Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

Email Drukuj PDF

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.. więcej..>>

 

Wyjazd do teatru

Email Drukuj PDF

Uczniowie klasy VII i VIII w dniu 25 lutego 2020 roku byli na spektaklu teatralnym „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, który wystawiony był w Teatrze Muzycznym w Łodzi.. więcej..>>

 

Finał konkursu biblijnego

Email Drukuj PDF

W dniu 27 lutego 2020 roku nasza uczennica Patrycja Piotrowska uczestniczyła w finale XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, w którym wzięło udział 60 uczniów klas 6-8 szkół z archidiecezji częstochowskiej i katowickiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej, gliwickiej i sosnowieckiej.. więcej..>>

 

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności

Email Drukuj PDF

Wydarzenie odbyło się w Bujnach w Szkole Podstawowej im. Lecha Kaczyńskiego.

Więcej…
 

Teatrzyk "Co w trawie piszczy"

Email Drukuj PDF

Najmłodsi użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich, już po raz kolejny spotkali się z aktorami teatru Edu-Artis z Krakowa.. więcej..>>

 

Klasa I w bibliotece szkolnej

Email Drukuj PDF

W dniu 25.02.2020r. klasa I uczestniczyła w lekcji bibliotecznej. Kilka osób było już wcześniej w bibliotece, ale dla większości była to pierwsza lekcja wśród tylu książek.. więcej..>>

 

Wyjazd na spektakl „Kot w butach”

Email Drukuj PDF

Dnia 25 lutego  dzieci z punktu przedszkolnego, klas 0-III uczestniczyły w wycieczce  do Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, aby obejrzeć spektakl edukacyjny „Kot w butach”.. więcej..>>

 

Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym

Email Drukuj PDF

24 lutego 2020 roku przedszkolaki gościły swoje najdroższe Babcie i kochanych Dziadków. Aby uczcić ich święto dzieci przygotowały występ.. więcej..>>

 

Spotkanie z leśniczym w punkcie przedszkolnym

Email Drukuj PDF

Nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość – pan leśniczy Łukasz Siatkowski. Przybył on na zaproszenie wychowawczyni – pani Joanny Błaszczyk.. więcej..>>

 

“Miłość niejedno ma imię...”

Email Drukuj PDF

13 lutego 2020r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Trzepnicy wraz opiekunem    p. Patrycją Smolarek zorganizował dyskotekę walentynkową. Zabawa rozpoczęła się spokojnie, ale z minuty na minutę uczniowie wpadali w wir tańca.. więcej..>>

 

“Nasz Hobbiton”

Email Drukuj PDF

Omawianie lektur szkolnych nie musi być nudne, wręcz przeciwnie, może zainspirować do podejmowania różnych nietypowych działań, które na długo pozostaną w pamięci uczniów.. więcej..>>

 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Email Drukuj PDF

W lutym uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. A.F. Modrzewskiego w Trzepnicy realizowali kolejną edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.. więcej..>>

 

Dzień Babci i Dziadka

Email Drukuj PDF

W naszej szkole im. A.F.Modrzewskiego w Trzepnicy zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych.. więcej..>>

 

Zimą przedszkolaki dokarmiają ptaszki

Email Drukuj PDF

Dzieci widzą, że zima to trudny czas dla ptaków, dlatego dbają, aby karmniki dla ptaków nie były puste.. więcej..>>

 

Światowy Dzień Kota w Punkcie Przedszkolnym

Email Drukuj PDF

W dniu 17 lutego dzieci z Punktu Przedszkolnego w Łękach Szlacheckich obchodziły nietypowe święto – „Święto Kota”.. więcej..>>

 

Walentynki w klasie I

Email Drukuj PDF

Walentynki, 14 luty to święto zakochanych, ale wszyscy wiemy i pamiętamy, że uczucia należy sobie okazywać każdego dnia, nie tylko od święta, dlatego uczniowie z klasy I postanowili uczcić ten dzień ubierając się na czerwono.. więcej..>>

 

Podsumowanie roku sportowo - turystycznego Ziemi Piotrkowskiej

Email Drukuj PDF

W dniu 13 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. odbyło się podsumowanie działalności Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie powiatu piotrkowskiego w roku 2019.. więcej..>>

 

Audycja muzyczna

Email Drukuj PDF

Dnia 13 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. A. F. Modrzewskiego w Trzepnicy odbyła się kolejna podróż naszych uczniów do świata muzyki.. więcej..>>

 

Podsumowanie roku sportowo-turystycznego 2019 Ziemi Piotrkowskiej

Email Drukuj PDF

13 lutego 2020 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie odbyło się podsumowanie roku sportowo-turystycznego 2019 Ziemi Piotrkowskiej.

Więcej…
 

„Działajmy razem” - dzień bezpiecznego internetu w punkcie przedszkolnym

Email Drukuj PDF

Dnia 11 lutego obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach obchodów dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę grupy.. więcej..>>

   

Konferencja z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia

Email Drukuj PDF

Zaproszenie

 

III Forum Kultury

Email Drukuj PDF

11 lutego 2020r. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się III Forum Kultury Powiatu Piotrkowskiego. Omówiono propozycje wspólnych wydarzeń kulturalnych w 2020r. oraz promocję wydarzeń kulturalno-sportowych na dedykowanej platformie internetowej.

Więcej…
 

Szkolenie Sołtysów

Email Drukuj PDF

Z okazji Dnia Sołtysa, święta obchodzonego 11 marca, Wójt gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny wspólnie z Wójtem gminy Gorzkowice Alojzym Włodarczykiem zaprosili sołtysów z terenu gminy Łęki Szlacheckie i gminy Gorzkowice , aby podziękować im za pracę, zaangażowanie na rzecz mieszkańców oraz życzyć wielu sukcesów.

Więcej…
 

Dzień bezpiecznego internetu w klasie I i 0

Email Drukuj PDF

Tak brzmi tegoroczne hasło Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), który obchodzimy 11 lutego 2020r.. więcej..>>

 

Dzień Babci i Dziadka w klasie II

Email Drukuj PDF

W dniu 7 lutego 2020 roku w klasie II Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich obchodzono Dzień Babci i Dzień Dziadka.. więcej..>>

 

Program edukacyjny Bezpieczny Puchatek

Email Drukuj PDF

Uczniowie klasy I w październiku 2019 roku, wstąpili do KLUBU BAZPIECZNEGO PUCHATKA. Na zajęciach szkolnych zdobywali wiedzę na temat jak unikać zagrożeń podczas codziennych aktywności – na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.. więcej..>>

 

Apel podsumowujący I półrocze

Email Drukuj PDF

5 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze.. więcej..>>

   


Strona 1 z 8
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
1 Czerwca 2020
Międzynarodowy Dzień Dziecka
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, Bernard, Fortunat,
Gracjana, Hortensjusz, Jakub, Konrad,
Konrada, Magdalena, Nikodem, Symeon,
Świętopełk

Do końca roku zostało 214 dni.
Zodiak: Bliźnięta 

 

 

 


 

 

190606 harmonogram

segregacja

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

190111 baner

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner