Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania

LGD "Bud-uj Razem"
Drukuj

Realizacja działań 2017r.
Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ na następujące działania:

1. W maju na przedsięwzięcia:
- "Podejmowanie działalności gospodarczej" – wysokość dostępnych środków - 2 000 000 zł.
- "Rozwijanie działalności gospodarczej" – wysokość dostępnych środków 2 850 000 zł.
- "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej"- wysokość dostępnych środków 2 047 750 zł.

2. W czerwcu  w ramach Projektu Granowego ogłoszono nabory na:
- "Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" – wysokość dostępnych środków 217 500zł.
- "Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" - wysokość dostępnych środków 248 500zł.
- "Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego" - wysokość dostępnych środków -   79 000 zł.

3. We wrześniu na przedsięwzięcia:
- "Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi" – wysokość dostępnych środków 375 000zł.
- "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej" - wysokość dostępnych środków 661 140  zł.
- "Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" - wysokość dostępnych środków 200 750 zł. w ramach Projektu Grantowego.
- "Budowa / przebudowa i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i / lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu" -  wysokość dostępnych środków 273 500 zł. – w ramach Projektu Granowego.

4. W grudniu  w ramach projektu Grantowego ogłoszono nabory na:
- "Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu"- wysokość dostępnych środków 261 250 zł
- "Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" - wysokość dostępnych środków 77 000 zł
- "Działania służące promocji obszaru" - wysokość dostępnych środków 111 250 zł
- "Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" -   wysokość dostępnych środków 248 000 zł

W 2018r. Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" planuje uruchomić nabory z zakresu:
• Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR
• Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców
• Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego obszaru
• Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę www.buduj.eu , gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyszłych naborów.