Dopłaty na wymianę pieców

Wójt Gminy
Drukuj

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie informuje Mieszkańców, iż w związku z realizacją programu Ministerstwa Środowiska „Czyste Powietrze” Mieszkańcy Gminy Łęki Szlacheckie we własnym zakresie będą mogli  ubiegać się o dofinansowanie  nie tylko na wymianę przestarzałych źródeł ciepła – jak było dotychczas, ale również program ma na celu dofinansowanie  termomodernizacji budynku.

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Inicjatywa skierowana jest w szczególności do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego – wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła.

W związku z nieotrzymaniem materiałów związanych ze spotkaniem informujemy że w/w spotkanie odbędzie się w OSP w Łękach Szlacheckich dnia 20 września 2018 r. r. o godzinie 18.00.

Zapraszamy zainteresowanych

PONIŻEJ MATERIAŁY KTÓRE OTRZYMALIŚMY 19.09.2018 r.

PLAKAT

INFORMACJE