Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Rolniku – unikaj upadków w gospodarstwie rolnym i weź udział w konkursie KRUS

Email Drukuj PDF

Dane statystyczne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie znaczna część wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2020 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim zgłoszono 81 wypadków przy pracy rolniczej. Ponad 59% z nich stanowiły upadki osób.
Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek działania warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zi-mowym opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszko-dowanych oraz braku dbałości o prawidłowe wydzielenie i utrzymanie ciągów komunika-cyjnych prowadzących do budynków i wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również zniszczone albo zabrudzone obuwie robocze.

Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie i nieoznakowane progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wie-le budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.
Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków spo-wodowanych upadkiem osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodar-czych podczas układania i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków.
Wśród przyczyn upadków obserwujemy również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłową konstrukcję i usytuowane drabin. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią lub resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych.
W trosce o własne dobro, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.
Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym należy:

    likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu i posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami
    wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść
    utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych
    stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę
    na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe
    naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągów scho-dowych i na podestach
    zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach
    stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyleniem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina powinna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użyt-kownik)
    schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów
    dbać o dobre oświetlenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy
    w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny spo-sób.

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”, który przebiega w formule on-line i dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie. Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS może rejestrować się na stronie in-ternetowej:
https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl
Po założeniu konta uczestnik uzyska dostęp do testu wiedzy składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnicy, którzy zaznaczą najwięcej poprawnych odpowiedzi, w najkrótszym czasie otrzymają nagrodę w postaci myjki ciśnieniowej o wartości ok. 500 zł. Do wygrania 100 urządzeń. Test można rozwiązywać do 20 listopada 2021 r.
Przypominamy jednocześnie, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien doko-nać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną w Placówce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim. Późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ na przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania. Pracujmy bezpiecznie!

 
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Sobota
28 Stycznia 2023
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons,
Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir,
Roger, Waleriusz

Do końca roku zostało 338 dni.
Zodiak: Wodnik 

 

 

 


 

729x308

 

190606 harmonogram

oslonowy

wiadomosci logo

210315 nsp

Nowy obraz mapy bitowej

segregacja

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

190111 baner

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner

200608 e bazarek