Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Niania szansą na powrót do pracy 2

Email Drukuj PDF

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Niania szansą na powrót do pracy 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach przedmiotowego projektu.
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 22 pracującym Kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.  
Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie: www.pcprpiotrkow.pl zakładka Projekty EFS/ "Niania szansą na powrót do pracy 2" oraz w Biurze Projektu.
 
Udział w projekcie może wziąć wyłącznie Kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania:
•    zamieszkuje na terenie Powiatu Piotrkowskiego,
•    jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3,
•    drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
•    której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.
Do kryteriów premiujących należy m.in.: samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego, zamieszkiwanie na terenach wiejskich powiatu piotrkowskiego.

Ważne - nianią może zostać członek rodziny np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły od listopada do grudnia 2022 r.

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 22 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze Projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną (liczy się data stempla pocztowego).

 

 

729x308

 

190606 harmonogram

230131 Pit

oslonowy

wiadomosci logo

210315 nsp

Nowy obraz mapy bitowej

segregacja

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

190111 baner

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner

200608 e bazarek