Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łęki Szlacheckie - Aktualności

Aktualne propozycje KRUS dla dzieci

Email Drukuj PDF

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem zabawy i wypoczynku. Należy więc stwarzać bezpieczne warunki przebywania, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania.

Więcej…
 
 

Spotkanie z sołtysami

Email Drukuj PDF

21.02.2023 roku w Sali Konferencyjnej w Łękach Szlacheckich odbyło się spotkanie z sołtysami, w którym wzięli również udział zaproszeni goście: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Ciecióra, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Pan Piotr Wojtysiak, oraz Wójt Gminy Gorzkowice Pan Alojzy Włodarczyk. W trakcie spotkania Wójt Gminy Piotr Łączny podsumował zadania zrealizowane w roku 2022. Przedstawione zostały również bieżące sprawy i potrzeby sołectw.

Więcej…
 

Podsumowanie Plebiscytu Sportowego Ziemi Piotrkowskiej

Email Drukuj PDF

17 lutego 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabicy odbyło się podsumowanie Plebiscytu Sportowego Ziemi Piotrkowskiej za 2022 rok. Nagrodzono najpopularniejszych sportowców oraz najpopularniejsze kluby sportowe na podstawie wyników głosowania mieszkańców, jakie odbyło się na powiatowym profilu na portalu Facebook. Z kolei specjalnie powołana Komisja wyłoniła najlepszych sportowców, trenerów, a także nadzieje sportowe. Gminę Łęki Szlacheckie reprezentowali:

Więcej…
 

Otwarcie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrków Trybunalskim

Email Drukuj PDF

15 lutego 2023 roku Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak dokonał oficjalnego otwarcia Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrków Trybunalskim, w którym uczestniczył Wójt Gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny. Przebudowa dawnego placu Dworca PK jest ogromną inwestycją, która pozwoli na łatwiejsze korzystanie z komunikacji miejskiej.

Więcej…
 

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne

Email Drukuj PDF
Więcej…
   

Trwa rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”

Email Drukuj PDF

Jeśli zostałeś zwolniony/a z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy? Zapraszamy Cię do skorzystania z oferty stażowej projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Więcej…
 

Kolejna konkurencja w ramach XXII Spartakiady Władz Samorządowych

Email Drukuj PDF

10.02.2023 roku w Wolborzu odbyła się kolejna konkurencja w ramach XXII Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego. Piątą konkurencją, w której rywalizowały poszczególne drużyny był Badminton. Gminę Łęki Szlacheckie reprezentowali: Wójt Gminy – Piotr Łączny, oraz Radni: Małgorzata Grzywnowicz, Małgorzata Pawlik, Grzegorz Krawczyk, Mariusz Majchrzak.

Więcej…
 

LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie

Email Drukuj PDF

30.01.2023 r. W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie odbyła się LII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie Po otwarciu posiedzenia Wójt Gminy Pan Piotr Łączny przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za rok 2022. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Łysoń przedstawili sprawozdania z działalności w okresie miedzy sesjami. Podjęto również uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

Więcej…
 

Kolejna konkurencja w ramach XXII Spartakiady Władz Samorządowych

Email Drukuj PDF

W dniu 27.01.2023 r. w hali przy SP Łęki Szlacheckie odbyła się kolejna konkurencja w ramach Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego. Tym razem uczestnicy mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności w tenisie stołowym. Najlepsza okazała się drużyna z gminy Łęki Szlacheckie, zajmując pierwsze miejsce na podium, drugie miejsce zdobyła gmina Gorzkowice, a trzecie- gmina Czarnocin.

Więcej…
 

XXI Wojewódzkiej Spartakiady Władz Samorządowych

Email Drukuj PDF

20.01.2023 roku odbyła się kolejna konkurencja XXI Wojewódzkiej Spartakiady Władz Samorządowych. Gospodarzem dzisiejszej konkurencji: Tenisa Stołowego była Gmina Łęki Szlacheckie, która reprezentowała Powiat Piotrkowski wraz z Gminą Gorzkowice oraz Gminą Sulejów.

Więcej…
 

Została podpisana umowa

Email Drukuj PDF

W dniu 16.01.2023r. została podpisana umowa ” pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” a Kołem Gospodyń Wiejskich Lesiopole, dotycząca przyznana grantu finansowego na projekt pt. „Zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcję kulturalne w miejscowości Lesiopole.
Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny mieszkańcy naszej Gminy mogą korzystać z pomocy finansowej od LGD „BUD-UJ RAZEM”, dzięki której mamy możliwość rozwoju społeczności lokalnej.

Więcej…
 

Rolnicy uważajcie na sadzeniaki!

Email Drukuj PDF

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia fitosanitarnego na terenie województwa łódzkiego, związanego z chorobami kwarantannowymi śluzaka ziemniaka i bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed kupnem sadzeniaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Skutki mogą być bardzo dotkliwe!

Więcej…
 

Spotkanie Wójta z zdobywcą Pucharu Polski

Email Drukuj PDF

We Wtorek 10 stycznia Wójt Gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny spotkał się z mieszkanką naszej gminy Panią Żanetą Cygorą, która zdobywa wysokie osiągnięcia sportowe.

Więcej…
 

Punkt realizacji zadań paszportowych

Email Drukuj PDF

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, pragnę Pana poinformować, iż  z dniem 23 stycznia 2023 r. na terenie Miasta Bełchatowa zostanie uruchomiony punkt dedykowany realizacji zadań paszportowych.

Jestem przekonany, że lokalizacja punktu paszportowego na terenie Miasta Bełchatowa będzie stanowić duże udogodnienie dla mieszkańców.

Usprawni i skróci czas załatwienia wszystkich formalności związanych uzyskaniem paszportu.

Wnioski będzie można składać w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96, w poniedziałek oraz od środy do piątku w godzinach 8.00-15.00, we wtorek w godzinach 9.30-16.30.

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod numerem tel. 44 733-66-26.

 

Bezpłatne webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Informacja dla mieszkańców

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie informuje, że umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwa stałe zawarło przedsiębiorstwo Mariusz Sala MarPol II z siedzibą Łęki Szlacheckie 2A, w celu realizacji założeń Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r, poz. 2236).
Wszystkie osoby fizyczne z terenu Gminy Łęki Szlacheckie, posiadające aktualne zaświadczenie uprawniające do zakupu paliwa stałego w 2023 r., mogą się zgłaszać po jego zakup do ww. podmiotu.

       

"Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"

Email Drukuj PDF

28 grudnia 2022 r. uruchomiono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katatrof" objętych PROW 2014-2020.

Termin naboru to 28 grudnia 2022 r. - 24 luty 2023 r.

Szczegóły składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” znajdują się poniżej.

więcej..>>

 

Zapraszamy do udziału w badaniu

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Webinarium dla seniorów

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Informacja dla mieszkańców

Email Drukuj PDF

W związku z Rozporządzeniem Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 9 stycznia 2023 roku nakazane jest czasowo do odwołania utrzymywania drobiu w zamknięciu oraz karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których dostępu nie mają ptaki dzikie.

treść rozporzadzenia

 

Czs na kontrolę skóry

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Urząd Gminy Łęki Szlacheckie rozpocznie wydawanie zaświadczeń  potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach w okresie od 1 stycznia 2023 r.

Więcej…
 

Informacja o pracy banku

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy informuje, że w związku ze skróconym czasem pracy Banku Spółdzielczego w Łękach Szlacheckich w dniu 30.12.2022 r. wpłat zobowiązań w kasie będzie można dokonywać do godziny 12:00.

   

Posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Email Drukuj PDF

W dniu 15.12.2022r. Wójt Gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas posiedzenia podsumowano roczne działania Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz zostały podjęte uchwały określające ramowy plan działania i współpracę na 2023 rok.

Więcej…
 

Otwarcie Sali „Laboratoria Przyszłości”

Email Drukuj PDF

16.12.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy dokonaliśmy oficjalnego otwarcia  Sali „Laboratoria Przyszłości”. Laboratoria Przyszłości to Program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 60 tysięcy złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Więcej…
   

Otwarcie Sali „Laboratoria Przyszłości”

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym w szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich dokonaliśmy oficjalnego otwarcia Sali „Laboratoria Przyszłości”. Fundusz został zabezpieczony dzięki środkom zewnętrznym Rządowego Programu oraz wkładu własnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie.  Zakupiony został nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale również w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań  i  innych form rozwijania umiejętności.

Więcej…
 

„Modernizacja Gospodarstw Rolnych”

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Kolejny etap w ramach XXII Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego

Email Drukuj PDF

02.11.2022r. w Kleszczowie odbyła się kolejna  konkurencja w ramach XXII Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego. Trzecią konkurencją, w której rywalizowały poszczególne drużyny były kręgle. Gminę Łęki Szlacheckie reprezentowali: Wójt Gminy – Piotr Łączny, oraz Radni: Małgorzata Grzywnowicz, Małgorzata Pawlik, Jolanta Woźniak, Piotr Błaszczyk, Grzegorz Krawczyk.

Więcej…
 

Podsumowanie realizacji projektu

Email Drukuj PDF

W dniu 30 listopada 2022 r. w świetlicy gminnej w Ogrodzonej odbyło  się podsumowanie  realizacji projektu „SOŁECTWO NA PLUS” zgłoszonego przez sołectwo OGRODZONA pn. „TARAS I ALATANA TO INTERGRACJA MUROWANA” .

Więcej…
 

Podsumowanie realizacji projektu

Email Drukuj PDF

W dniu 30 listopada 2022 r. w świetlicy OSP w Żerechowej  odbyło  się podsumowanie  realizacji projektu „SOŁECTWO NA PLUS” zgłoszonego przez sołectwo ŻERECHOWA pn. „NOWY DACH, NOWE MIEJSCE NOWE MOŻLIWOŚCI” .

Więcej…
 

Podsumowanie realizacji projektu

Email Drukuj PDF

W dniu 29 listopada 2022 r. w świetlicy OSP w Dobrenicach odbyło  się podsumowanie  realizacji projektu „SOŁECTWO NA PLUS” zgłoszonego przez sołectwo Dobrenice pn. „REMONT SALI” .

Więcej…
 

Podsumowanie realizacji projektu

Email Drukuj PDF

W dniu 25 listopada 2022 r. w Sali  OSP w Trzepnicy odbyło  się podsumowanie  realizacji projektu „SOŁECTWO NA PLUS” zgłoszonego przez sołectwo Trzepnica II pn. „DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY” . Środki  na sfinansowanie zadania pozyskane zostały dzięki podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 12 000 zł. przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych.

Więcej…
 

Sesja Rady Gminy

Email Drukuj PDF

30.11.2022R. W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie odbyła się L sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie Po otwarciu posiedzenia Wójt Gminy Pan Piotr Łączny i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Łysoń przedstawili sprawozdania z działalności w okresie miedzy sesjami. Podjęto również uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

Więcej…
 

Projekcie #mojemieszkanie

Email Drukuj PDF

Własne, tanie mieszkanie. Bezpieczny wynajem. Bez kredytu. Dla polskich rodzin i uchodźców wojennych.
Ruszył  projekt #mojemieszkanie Fundacji JAGODA. Jedyny taki projekt w całej Polsce. Oferty na dziesiątki mieszkań z całego kraju. Od spółdzielni, urzędów, instytucji.
Bezpłatny dostęp do potężnej bazy, dzięki której szybko, tanio i bezpiecznie zdobędziesz własne mieszkanie.
Znajdź swoje mieszkanie:
http://mojemieszkanie.fundacja-jagoda.pl/

 

Europa z naszej ulicy już po raz piąty

Email Drukuj PDF

Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego też już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023.

Więcej…
 

Wręczenie nagród

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym tj. 28.11.2022r. na Sali Konferencyjnej w Łękach Szlacheckich odbyło się wręczenie nagród  w ramach konkursu plastycznego  pn. „LGD funduszami europejskimi malowane”  realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM" oraz gminę Łęki Szlacheckie.  Celem konkursu była popularyzacja i promocja działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wśród mieszkańców gminy Łęki Szlacheckie oraz promocja efektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZE.

Więcej…
 

Podpisano umowę

Email Drukuj PDF

W dniu 29.11.2022 r.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w realizacji następującego działania: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żerechowa oraz sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęki Szlacheckie”.

Dziękujemy Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego, Zarządowi Województwa Łódzkiego za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, oraz mamy nadzieję że owa inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku.

Więcej…
 

Niania szansą na powrót do pracy 2

Email Drukuj PDF

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Niania szansą na powrót do pracy 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach przedmiotowego projektu.

Więcej…
 

Sołectwo na plus

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Sołectwo na plus

Email Drukuj PDF

221121 5

 

"Śpiewajmy dla Niepodległej"

Email Drukuj PDF

20 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej "Śpiewajmy dla Niepodległej". W czterech kategoriach wiekowych wystąpiło 31 uczestników, byli to uczniowie szkół podstawowych z terenu Powiatu Piotrkowskiego.

Więcej…
 

Otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstole

Email Drukuj PDF

W sobotę 19.11.2022r. dokonano uroczystego otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Podstolach.  Inwestycja zostało zrealizowane dzięki ogromnej współpracy z Rada Gminy, LGD „Buduj Razem”.
Mamy nadzieję, że owa świetlica wiejska znakomicie spełniać będzie funkcję rekreacyjno-kulturalną. Będzie ona miejscem spotkań, integracji mieszkańców naszej gminy.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom, które pomogły w realizacji projektu remontu świetlicy.  

Więcej…
 

Świętowali jubileusz 50-lecia małżeństwa

Email Drukuj PDF

W niezwykle uroczystej oprawie 11 par żyjących na terenie Gminy Łęki Szlacheckie świętowało w dniu 18.11.2022 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Poprzedziła ją msza święta odprawiona przez Proboszcza Parafii Łęki Szlacheckie ks. Zygmunta Błaszczyka. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje śluby przyrzeczenia.

Więcej…
 

Uroczystość pogrzebowa nieznanego żołnierza

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym na cmentarzu parafialnym w Bęczkowiacach odbyła się uroczystość pogrzebowa nieznanego z imienia i nazwiska  żołnierza polskiego podziemia zbrojnego poległego podczas II Wojny Światowej. Szczątki zostały ekshumowane  w listopadzie 2018 roku na terenie owego cmentarza przez Instytut Pamięci Narodowej, który podjął wszelkie działania by zidentyfikować tożsamość żołnierza - za co serdecznie dziękujemy.

Więcej…
 

Informacja o PUE ZUS

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
do 30.12.2022 r. płatnicy składek są zobowiązani do założenia profilu na PUE ZUS, jeżeli takiego profilu nie mają, i utrzymywania aktywnego profilu w czasie rozliczeń z Zakładem.
Obowiązek ten nakładają przepisy prawa [1].
Zachęcamy Państwa do założenia profilu PUE ZUS już dziś.

Więcej…
 

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
W związku z ustawą z dnia 27 października 2022r. „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Urząd Gminy Łęki Szlacheckie rozpocznie wydawanie zaświadczeń  potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Zaopatrzenie dla mieszkańców gminy realizować będzie firma Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak z/s Kletnia.
Zgodnie z ustawą o zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:
-   którym wypłacono lub przyznano dodatek węglowy oraz dla tego gospodarstwa została złożona poprawna deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB,
-   które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
-   które nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach (ani żaden członek gospodarstwa domowego).
Warunkiem zakupu będzie złożenie wniosku w Urzędzie Gminy i otrzymanie (w terminie  do 14 dni) zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla, z którym wnioskodawca zgłasza się do składu opału.
Zgodnie z ustawą zakup będzie podzielony na dwie transze: 1,5 tony do 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony od 01 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023r. (brak możliwości łączenia transzy).
Osoby zainteresowane zakupem  preferencyjnym  węgla mogą składać wnioski  o wydanie zaświadczenia do Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie – Sala Konferencyjna w terminie od
14 listopada  2022 r. w godzinach 7:30-15:00 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

\Wniosek oraz załącznik do pobrania:
wniosek-o-wegiel.pdf
zalacznik-do-wniosku-o-wegiel.pdf
Wniosek o węgiel.doc
Załącznik do wniosku o węgiel.doc

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j., Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich na okres 21 dni, tj. od dnia 09.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony (od dnia 01.12.2022r. do dnia 31.08.2025r.),: działka nr 72/2, obręb Podstole, pow. 0,07 ha w celu prowadzenia działalności rolniczej. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie - pok. nr 6, tel. (44) 787-53-25 (wew. 2).

     

Mapa woj. łódzkiego z naniesieniem stref ASF

Email Drukuj PDF

Informacja

mapa

 

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Konkurs Piosenki Patriotycznej dla dzieci

Email Drukuj PDF

plakat piewajmy dla niepodlegej

Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak oraz Wójt Gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny serdecznie zapraszają na Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej "Śpiewajmy dla Niepodległej", który odbędzie się 20 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich.
Konkurs rozpocznie się o godz. 11:00.
Zapraszamy!

 

Informacje o pracy Urzędu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 71/2022  z dnia 14.10.2022 r. w dniu 31 października 2022 r.  Urząd Gminy Łęki Szlacheckie będzie nieczynny.

 


Strona 2 z 4
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
6 Czerwca 2023
Imieniny obchodzą
Benignus, Dominika, Klaudiusz, Laurenty,
Norbert, Norberta, Paulina, Symeon,
Więcerad

Do końca roku zostało 209 dni.
Zodiak: Bliźnięta 

 

 

 


 

729x308

 

190606 harmonogram

230131 Pit

oslonowy

wiadomosci logo

210315 nsp

Nowy obraz mapy bitowej

segregacja

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

190111 baner

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner

200608 e bazarek